سالات متداول

سالات متداول

س Fالات متداول

س: زمان تحویل محصولات شما چیست؟

A: به طور کلی ، زمان تحویل دستگاه ما حدود 20 روز است ، سفارشی به عنوان مذاکره با مشتریان تحویل داده می شود.

س: آیا می توان محصولات را به عنوان نیاز ما سفارشی کرد ، مانند آرم ما؟

A: مطمئنا محصولات ما می توانند بر اساس نیاز شما سفارشی شوند ، آرم خود را نیز قرار دهید.

س: از آنجا که مدت زمان حمل و نقل طولانی خواهد شد ، چگونه می توانید اطمینان حاصل کنید که محصولات شکسته نمی شوند؟

A: محصولات ما به خوبی بسته بندی شده اند تا از آسیب دیدن جلوگیری کنند.